Sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.

Thầy Nguyễn Đức Hải dạy tiết học minh họa tại lớp 5C

Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả cao các tổ trong đơn vị nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các nội dung tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

Cô Nguyễn Thị Kiều Linh dạy tiết học minh họa tại lớp 5C

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiểu học để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các cơ sở giáo dục tiểu học.

Cô Nguyễn Thị Hằng dạy tiết học minh họa tại lớp 1B

Sau mỗi tiết dạy giáo viên trong nhà trường đã nhận được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp và qua đó giáo viên sẽ đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn của bản thân.

Các thầy cô giáo tổ 2 thao giảng tại lớp 2B

Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy học minh họa cần đảm bảo các giáo viên trong tổ chuyên môn đều lần lượt tham gia. Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký dạy học minh họa.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các buổi thực hiện tiết dạy minh họa.

 

Cô Nguyễn Thị Thương thực hiện tiết dạy minh họa

Qua các tiết dạy minh họa không những giáo viên được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi kĩ năng đứng lớp mà học sinh được phát huy tối đa phẩm chất, năng lực nhằm thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Người đưa tin: Cô Nguyễn Thị Trinh