Trường TH Nguyễn Chí Thanh

  • Điện thoại:
  • Email:
  • Địa chỉ: Thôn 8 Xã Ea Ning - - Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk.