Lễ trao tặng Thiết bị học trực tuyến năm 2022

Lễ trao tặng Thiết bị học trực tuyến năm 2022

Lượt xem:

Được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành và giáo viên trong huyện Cư Kuin, hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2022 trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Lễ trao tặng Thiết bị học trực tuyến năm 2022 thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Nhà trường đã chọn 8 em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... ...