Cuộc thi “Thiết kế đồ dùng dạy học số năm 2022”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số.

Thực hiện theo công văn của Phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin, ngày 13/8/2022 trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức cuộc thi Thiết kế đồ dùng dạy học số cấp trường.

Với sự tận tâm với nghề, sự tìm tòi khám phá và nâng cao chuyên môn bản thân, cuộc thi đã mang đến các thiết bị dạy học số chất lượng và được gửi lên kho học liệu số quốc gia.

Phần mềm học môn toán lớp 1

Phần mềm học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 bài 14

Cô Trần Thị Tâm tham gia thuyết trình tai cuộc thi 

Người đưa tin: Nguyễn Thị Trinh